1-Başkanlığımızın uzun vadeli plan ve programları ile yıllık yatırım programını hazırlamak. Yıllık yatırım programının ilgili kurumlarca onaylanmasını sağlamak amacıyla APK nezdinde yazışmalar yapmak.
2-Başkanlığımız bütçesini hazırlamak, uygulanmasını sağlamak.
3- Başkanlığımız yatırım programında yer alan projeler ile ilgili Genel Bütçe ve İşyurtları Kurumu ödeneklerini temin etmek, revize etmek, aktarmak, projelere göre dağılımını sağlamak ve ödeneklerin yıl içinde programa uygun olarak kullanılmasını sağlamak.
4-Başkanlığımız tarafından yapımı gerçekleştirilen inşaatların fiziki ve nakdi gerçekleşme durumlarını izlemek.
5-Yatırım programında yer alan projelerle ilgili Bayındırlık Bakanlığı ve İl Özel İdarelerine ihale talimatları vermek.
6-Ödeneği Genel Bütçeden karşılanan ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen inşaatların aylık fiziki ve nakdi gerçekleşme durumlarını izlemek.
7-Ödeneği İşyurtları Kurumundan karşılanan tadilat ve onarım işleri ile ilgili Başsavcılıklardan gelen keşif bedellerinin takibini yapmak.
8-Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.


 

 
 
 
 
 
 
 
 

T.C. Adalet Bakanlığı
TEKNİK İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
©2004 Tüm Hakları Saklıdır
WEBMASTER