1-Her türlü yapım, hizmet ve danışmanlık işlerine ait idari ve genel şartnameler ile ihale dosyalarını hazırlamak, ihale onayını almak, ihale ilanına çıkmak.
2-Başkanlığımızca ihaleleri yapılacak olan yapım, onarım ve bakım işlerinin yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun olarak ihalesini yapmak.
3-Başkanlığımızca yapılan ihalelerde ihaleye ilişkin şikayet başvurularını yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre incelemek, değerlendirmek, karara bağlamak gerekirse ihale işlemini iptal etmek için ilgili birim ve kuruluşlarla yazışma yapmak.
4-İhale tekliflerini kabul etmek, ihale komisyonunu oluşturmak, teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandırmak.
5-İhale aşamasında noter tasdiklerinin yaptırılması, vergi daireleri, S.S.K. vb. gibi kurumlarla gerekli yazışmaların yapılması için ilgili birimle koordineli olarak çalışmak.
6- Başkanlığımızca verilen diğer görevleri yapmak.
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

T.C. Adalet Bakanlığı
TEKNİK İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
©2004 Tüm Hakları Saklıdır
WEBMASTER