1-Daire Başkanının görev onaylarını almak,araç temin etmek,hasta sevk kağıtlarını düzenlemek ve ilgili birimlere iletmek.
2-Başkanlık çalışanlarının özlük hakları ile ilgili yazışmaları yapmak ve takip etmek. Yeni atanan, geçici süreli görevlendirilen veya ayrılan personel ile ilgili işlemleri yapmak . Sicil formlarını ilgili birimlere iletmek.
3-Başkanlık personelinin mazeret ve yıllık izinlerinin takibini yapmak,ilgili birimlere bildirmek.
4-Başkanlık çalışanlarının hasta sevk kağıtlarını hazırlamak,rapor başlangıç ve bitiş tarihlerinin takibini yapmak ve ilgili birimlere bildirmek.
5-Başkanlık gelen evraklarının kaydını yapmak ve ilgili Şube Müdürlüklerine iletilmesini sağlamak.
6-Başkanlık giden evraklarının kaydını yapmak, ilgili birim, Kurum ve Kuruluşlara iletilmesini sağlamak.
7-Bakanlık,Müsteşarlık ve Başkanlık onaylarının kayıt ve takibini yapmak.
8-Başbakanlık, Bakanlık vb. mercilerce yayınlanacak genelge, talimat, bildiri vs.ile Başkanlık genelgelerinin Şube Müdürlüklerine duyurulmasını sağlamak.
9-Başkanlığımız resmi aracının görevlendirmesini ve takibini yapmak.
10-Başkanlık birimlerinin araç, gereç, kırtasiye vs. ihtiyaçlarını temin etmek ve demirbaş malzemelerin takibini yapmak.
11-Binanın doğalgaz ve su ihtiyaçlarını takip ve temin etmek.
12-Binada bakım ve onarım gerektiren durumları tespit etmek, ilgili birimlere bildirmek ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
13-Bina temizliğini denetlemek.
14-Başkanlık Sivil Savunma hizmetlerini temin ve tesis etmek.
15-Tüm Başkanlık yazışmalar, gelen ve giden evrak arşivi tesis etmek ve korunmasını sağlamak.
16-Haftalık,Aylık, Üç aylık ve Yıllık raporları hazırlamak,ilgili birimlere iletmek.
17-Bilgi işlem faaliyetlerini ilgili birimle koordineli olarak yürütmek.
18-Başkanlık personelinin aylık imza föylerini düzenlemek.
19-Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

T.C. Adalet Bakanlığı
TEKNİK İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
©2004 Tüm Hakları Saklıdır
WEBMASTER