Erdoğan BÖCEK
Daire Başkanı
RESMİ KURUMLAR
Muhasebe Şube Şube Müdürlüğü

Döndü Seçkin KALKAN
Telefon: 0312 573 1729
Belge Geçer:0312 472 1787

Görev ve Yetkileri:

1- İhalesi Başkanlığımızca yapılan ihale hakedişlerinin kontrolünün sağlanarak, gerekli evrakların tamamlanıp firmalara ödemesinin sağlanması.

2- Başkanlığımızca yapılan ihalelerde geçici ve kesin teminat mektuplarının alınarak takibinin sağlanması.

3- Avans talebinde; müteahhit firma ile yapılan sözleşmede yazılı avans oranından ödeme yapılması için bankaya talimat yazarak avansın ödenmesini sağlamak.

4- Tasdik edilmiş hakediş ödeme raporuna istinaden bankaya talimat yazarak hakedişin ödenmesini sağlamak.

5- Başkanlığımızca yaptırılan proje ve yapım işleriyle ilgili, İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı tarafından Başkanlığımız hesabına gönderilen ödenek miktarı kadar yatırım hesabı açmak ve bu bedelin faizlendirilmesi için proje veya yapım işinin tamamlanma süresini dikkate alarak; Repo, Hazine Bonosu, Devlet Tahvili veya Vadeli Hesapta değerlendirilmesini sağlamak.Gerekmesi halinde İşyurtları Kurumuna iade etmek.

6- Proje veya yapım işi ihalelerinde dosya satışından elde edilen gelir ile Kamu İhale Bülteni ve Yerel Gazete ilan masrafları ile muhtelif kırtasiye masraflarının karşılanmasını sağlamak.

7- Proje ve yapım işi ihalelerinde sözleşme imzalanmasını müteakip noter tasdiklerini yaptırmak,vergi dairesi, SGK vb.gibi Kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak.

8- Proje ve yapım işi ihalelerinde sözleşme imzalanmasını müteakip vergi ve harçların müteahhit firma tarafından ilgili yerlere ödenmesini sağlamak.

9- Kamu İhale Kanunu gereği, Kamu İhale Kurumu tarafından her yıl belirlenen miktar üzerinde sözleşme bedeli olan ihalelerde sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu katkı payının müteahhit firma tarafından ilgili kuruma yatırılmasını sağlamak.

10- Başkanlık birimlerinin araç, gereç, kırtasiye, bina bakım onarımı,v.s ihtiyaçlarını temin ederek ilgili firmalara ödemesinin sağlanması.

11- Başkanlığın demirbaş kayıtlarını tutmak.

12 -Personelin maaş işlemlerini yapmak.

13- Personelin görev yolluklarının incelerek ödemesinin sağlanması.

14- Arsa-bina alımı ve kamulaştırma bedellerinin ödenmesi.

15- Binanın elektrik-su-doğalgaz-jeneratör-asansör- kazan dairesi v.s işlemlerinin bakım onarımının yapılarak gerekli ödemelerin yapılması.

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Teknik İşler Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır. Hazırlayan: Ali Rıza ŞENYURT →WebPortal←