Erdoğan BÖCEK
Daire Başkanı
RESMİ KURUMLAR
İhale İşleri Şube MüdürlüğüMehmet Şenol SALI
İnşaat Mühendisi
Telefon:0312 573 1751

Görev ve Yetkileri:

1. Her türlü yapım, hizmet ve danışmanlık işlerine ait idari şartnameler ile ihale dosyalarını hazırlamak, İhale onayını almak, ihale ilanına çıkmak, ihale sonucu sözleşme imzalanmasını sağlayarak ilgili birime iletmek.

2. Başkanlığımızca ihaleleri yapılacak olan yapım, onarım ve bakım işlerinin yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun olarak ihalesini yapmak.

3. Başkanlığımızca yapılan ihalelerde ihaleye ilişkin şikayet başvurularını yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre incelemek, değerlendirmek, karara bağlamak gerekirse ihale işlemini iptal etmek için ilgili birim ve kuruluşlarla yazışma yapmak.

4. İhale tekliflerini kabul etmek, ihale komisyonunu oluşturmak, teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandırmak.

5. İhale aşamasında olan proje ve yapım işlerin , vergi daireleri, S.G.K. vb. gibi kurumlara ait bilgilerin sistem üzerinden takip etmek.

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Teknik İşler Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır. Hazırlayan: Ali Rıza ŞENYURT →WebPortal←