Erdoğan BÖCEK
Daire Başkanı
RESMİ KURUMLAR
İdari İşler Şube Müdürlüğü

 

Selda ÇETİN
Telefon:0312 573 17 10
Belge Geçer:0312 223 8491

Görev ve Yetkileri:

1. Daire Başkanının görev onaylarını almak, araç temin etmek,

2. Başkanlık çalışanlarının özlük hakları ile ilgili yazışmaları yapmak ve takip etmek. Yeni atanan, geçici süreli görevlendirilen veya ayrılan personel ile ilgili işlemleri yapmak. Sicil formlarını ilgili birimlere iletmek.

3. Başkanlık personelinin mazeret ve yıllık izinlerinin takibini yapmak, ilgili birimlere bildirmek.

4. Başkanlık çalışanlarının izin, rapor başlangıç ve bitiş tarihlerinin takibini yapmak ve ilgili birimlere bildirmek.

5. Başkanlık gelen evraklarının kaydını yapmak ve ilgili Şube Müdürlüklerine iletilmesini sağlamak.

6. Başkanlık giden evraklarının kaydını yapmak, ilgili birim, Kurum ve Kuruluşlara iletilmesini sağlamak.

7. Bakanlık, Müsteşarlık ve Başkanlık onaylarının kayıt ve takibini yapmak.

8. Başbakanlık, Bakanlık vb. mercilerce yayınlanacak genelge, talimat, bildiri vs.ile Başkanlık genelgelerinin Şube Müdürlüklerine duyurulmasını sağlamak.

9. Başkanlığımız resmi aracının görevlendirmesini ve takibini yapmak.

10. Bilgi işlem faaliyetlerini ilgili birimle koordineli olarak yürütmek.

11. Tüm ağdaki bilgilerin günlük yedeklemesini yapmak.

12. Başkanlığımız bilgisayarlarındaki donanım ve yazılımla ilgili problemleri çözümlemek, gerekmesi halinde diğer birimlerle koordineli olarak çalışmak.

13. UYAP kapsamında Başkanlığımızın faaliyetleri ile ilgili İletişim ve Bilgi Edinme Müdürlüğünce hazırlanan web sayfasının yayımlanmasını sağlamak.

14. Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Teknik İşler Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır. Hazırlayan: Ali Rıza ŞENYURT →WebPortal←