1984-1989 Başar Mühendislik  Stajer Mühendis
1989–1993 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü  (Teknik Daire Başkanlığı)
 

 İnşaat Mühendisi  Proje Kontrol Mühendisi

1993 - 1997 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
  Müfettiş Yardımcısı
1997 – 1999 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
  Müfettiş
1999 – 2002 EKOTON Mimarlık Planlama Müşavirlik Ltd.Şti.
  Proje Yöneticisi
2002 - 2004 Dipl.-Ing M. Karakas, Beratender Ingenieur für Bauwesen IngKH Prüfingenieur für Bautechnic
  Proje Kontrol Mühendisi
2004 - Adalet Bakanlığı Teknik İşler Daire Başkanlığı
  Proje Kontrol Mühendisi

Üniversite Eğitimi:

1990-1994 Yapı Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)  Türkiye

1984-1989 Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Türkiye (07.07.1989)
Yabancı Dil : İngilizce ve Almanca
Evli, iki çocuklu
 
 
 
 
 
 
 
 


 

T.C. Adalet Bakanlığı
TEKNİK İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
©2004 Tüm Hakları Saklıdır
WEBMASTER